ทำไมผู้ขายต้องให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า ?

การเป็นผู้ขายบนอีเบย์ที่ดี คุณจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า ไม่ทำให้ลูกค้ารู้สึกผิดหวังกับบริการของคุณ โดยคุณจะต้อง

  • สร้าง Listing สินค้าที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของอีเบย์
  • มีคะแนน Feedback Score ที่ดี เชื่อถือได้ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทุกครั้งไม่ปล่อยทิ้งไว้
  • ส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว มี Tracking Number และไม่ละเลยลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา
  • ให้ใจลูกค้าด้วยการส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าส่ง Free International Shipping

เพียงเท่านี้คุณก็จะกลายเป็นผู้ขายบนอีเบย์ที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

Start Selling on eBay

ทำไมผู้ขายต้องให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า ?