Item Specifics สำคัญอย่างไร ?

Item Specifics มีไว้สำหรับให้ผู้ขายใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เพื่อให้ผู้ซื้อค้นหาสินค้าของคุณได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบจะมีช่องให้กรอกตามคุณสมบัติของสินค้าที่คุณจะขายถ้าคุณลงรายละเอียดสินค้าเยอะเท่าไหร่จะทำให้สินค้าของคุณติดอันดับการค้นหาที่ดี ซึ่งต่างจาก Description ที่มีไว้อธิบายลักษณะเบื้องต้นของสินค้า จุดที่เป็เอกลักษณ์ หรือ จุดที่เป็นตำหนิ รายละเอียดของ Item Specifics เพิ่มเติม

Start selling on eBay

Item Specifics สำคัญอย่างไร ?