“ทำความเข้าใจกับค่าธรรมเนียมบน eBay”

เมื่อคุณลงขายสินค้าบน eBay.com คุณจะต้องชำระค่าลงประกาศขายสินค้า “Insertion Fee” (โดย 50 ชิ้นแรกต่อเดือน จะไม่เสียค่า Insertion Fee) และถ้าหากสินค้าขายได้ ก็จะมีค่าธรรมเนียมเมื่อขายสินค้าได้ “Final Value Fee” ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละหมวดหมู่สินค้า รวมทั้งต้องชำระ “PayPal Fee” ด้วย

“ทำความเข้าใจกับค่าธรรมเนียมบน eBay”

ค่าลงประกาศขายสินค้า “Insertion Fee”

 1. Insertion Fee คือค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้าบน eBay
   
 2. การลงขายสินค้าบน eBay.com ผู้ขายจะไม่เสียค่า Insertion Fee 50 ชิ้นแรก / เดือน และจะเริ่มเสียค่า Insertion Fee เมื่อลงขายสินค้าชิ้นที่ 51 เป็นต้นไป แต่ถ้าลงขายสินค้าผ่าน eBay.com.au หรือ eBay.co.uk จะเสียค่า Insertion Fee ตั้งแต่ชิ้นแรกที่ลงขาย
   
 3. ค่าธรรมเนียมประเภทนี้จะถูกคำนวนสะสมไว้เรียกเก็บในบัญชีผู้ขายของคุณ เป็นค่าธรรมเนียมที่คุณต้องชำระ ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าจะขายได้หรือไม่ก็ตาม เพราะถือเป็น “ค่าลงประกาศขายสินค้า”

ค่าธรรมเนียมเมื่อขายสินค้าได้ “Final Value Fee”

 1. เมื่อคุณขายสินค้าได้ หรือ มีผู้ชนะการประมูลสินค้าของคุณ บัญชีผู้ขายของคุณจะถูกคิดค่าธรรมเนียม “Final Value Fee” ซึ่งจะถูกคำนวณจากราคาที่ขายไปได้ + ค่าส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คุณคิดจากผู้ซื้อ (ยกเว้นค่าภาษี Sales Tax)
   
 2. “Final Value Fee” จะแตกต่างกันไปในแต่ละหมวดหมู่ และเว็บไซต์ eBay ของแต่ละประเทศ หมวดหมู่ส่วนใหญ่ใน ebay.com จะมีค่า Final Value Fee ประมาณ 10% แต่จะไม่เกิน 750 เหรียญต่อ 1 รายการที่ขายไป
   
 3. ข้อควรระวัง สำหรับผู้ขายที่มี Seller Performance อยู่ในระดับ Below Standard (ต่ำกว่ามาตรฐาน) จะถูกเรียกเก็บค่า Final Value Fee เพิ่มขึ้นอีก 4% ดังนั้นผู้ขายทุกคนควรใส่ใจในการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ และให้บริการลูกค้าด้วยใจ ไม่ควรละเลยลูกค้า เพื่อป้องกันไม่ให้สถานะ Seller Performance ตกไปอยู่ในระดับ Below Standard 

ค่าธรรมเนียมเมื่อขายสินค้าได้ “Final Value Fee”

“ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ”

การขายสินค้าบน eBay อาจมีค่าธรรมเนียมการใช้งานฟีเจอร์พิเศษต่างๆ บางอย่าง ที่ผู้ขายเลือกใช้ระหว่างการลงขาย เช่น การลงรูปเพิ่มเติม (Gallery Plus) นอกเหนือจาก 12 ภาพที่ eBay ให้ลงได้ฟรี การลงขายใน 2 Categories พร้อม ๆ กัน การใช้งานฟีเจอร์ Reserved Price หรือ การใส่ Subtitle เป็นต้น โดยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการลงขายนี้ จะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้า eBay ในระหว่างที่ลงขาย และจะสรุปให้เห็นอีกครั้ง ก่อน Submit Listing นั้นๆ  เข้าในระบบของ eBay ค่ะ

Start Selling on eBay