ทำไมต้องกรอก Tracking Number ทุกครั้งหลังส่งสินค้า

เมื่อคุณทำการส่งสินค้าให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจำเป็นต้องกลับมากรอก “Tracking Number” ทุกครั้ง เพื่อเป็นการอัพเดทสถานะการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อ และ ผู้ขาย โดยสามารถติดตามสถานะการขนส่งสินค้าได้ พร้อมทั้งเป็นหลักฐานในการส่งสินค้าได้อีกด้วย

ทำไมต้องกรอก Tracking Number ทุกครั้งหลังส่งสินค้า
ประโยชน์ของการกรอก Tracking Number

ประโยชน์ของการกรอก Tracking Number

การกรอก “Tracking Number” จะทำให้คุณได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า และเพิ่มโอกาสได้รับ Positive Feedback อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนช่วยให้ลูกค้าคนอื่นๆ ตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

Start Selling on eBay