วิธีตรวจสอบ % Tracking และปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็น eTRS

สำหรับวิธีตรวจสอบ % Tracking และปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็น eTRS มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าไปที่ Seller Hub > Seller Level เลือก Region “USA”
2. กดดูรายละเอียดของ Tracking uploaded on time and validated แล้วกด Get full report

3-1
3-2

3. จะพบหน้าจอ Tracking report แบ่งตามเดือน และระบุจุดอ่อนชัดเจนว่าควรปรับปรุง Tracking เรื่องอะไรบ้าง
4. สามารถกดปุ่ม Download เพื่อดูรายละเอียดแบบ Excel File ได้
5. สังเกตที่มาของปัญหาว่าเกิดจากอะไร ?
- ไม่ระบุ Tracking Number ?
- กรอก Tracking Number ช้าเกิน Handling Time ?
- กรอก Tracking Number ทันเวลา แต่ไม่มี A-Scan ?
หลังพบปัญหาที่แน่ชัดควรรีบปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 

ดูวิดีโออธิบายเพิ่มเติม ได้ที่ https://youtu.be/dgMj7GLR4vI (นาทีที่ 8.31 เป็นต้นไป)

Start Selling on eBay