สถิติที่น่าสนใจของผู้ใช้งาน eBay SEAPaSS

หลังจากที่ eBay SEAPaSS ได้เปิดตัว Beta Version มาเป็นระยะเวลา 2 เดือน ทาง eBay ได้ติดตามเก็บสถิติด้าน Shipping Performance ของผู้ขายและพบว่าผู้ขายที่ใช้งาน eBay SEAPaSS จะมี Shipping Performance โดยเฉลี่ยดีกว่า ผู้ขายที่ไม่ใช้ eBay SEAPaSS ดังต่อไปนี้

สถิติที่น่าสนใจของผู้ใช้งาน eBay SEAPaSS
อัตรา Defect Rate% ต่ำกว่า (นับย้อนหลัง 4 สัปดาห์)

อัตรา Defect Rate% ต่ำกว่า (นับย้อนหลัง 4 สัปดาห์)

 • ผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน SEAPaSS มีอัตรา Defect Rate% โดยเฉลี่ยสูงถึง 1.07% นั่นหมายความว่า ถ้ามีการส่งสินค้า 1,000 ออเดอร์ อาจมีการเกิด Defect ได้ถึง 11 ออเดอร์
   
 • ผู้ที่ใช้งาน SEAPaSS มีอัตรา Defect Rate% โดยเฉลี่ย เพียง 0.39% เท่านั้น! นั่นหมายความว่า ถ้ามีการส่งสินค้า 1,000 ออเดอร์ อาจมีการเกิด Defect ขึ้นเพียง 4 ออเดอร์ เท่านั้น

อัตราการโดนผู้ซื้อเปิดเคส Item Not Received (Open INR : สินค้าไปไม่ถึงมือผู้รับ) ต่ำกว่า

 • ผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน SEAPaSS มีอัตรา Open INR% โดยเฉลี่ยสูงถึง 0.27% นั่นหมายความว่า ถ้ามีการส่งของ 1,000 ออเดอร์ อาจโดนลูกค้าเปิดเคส Item Not Received (Open INR) ได้ถึง 3 เคส
   
 • ผู้ที่ใช้งาน SEAPaSS มีอัตรา Open INR% โดยเฉลี่ยเพียง 0.13% ซึ่งนับว่าดีขึ้นเป็นเท่าตัว นั่นหมายความว่า ถ้ามีการส่งของ 1,000 ออเดอร์ อาจโดนลูกค้าเปิดเคส Item Not Received (Open INR) เพียง 1 เคสเท่านั้น

อัตราการโดนผู้ซื้อเปิดเคส Item Not Received (Open INR : สินค้าไปไม่ถึงมือผู้รับ) ต่ำกว่า

อัตราการอัพโหลด Tracking ที่ถูกต้องเข้าสู่ระบบภายในHandling Time ที่ตัวเองตั้งไว้ วัดเฉพาะสินค้าที่ส่งไปอเมริกา (US Validated Tracking within Handling Time) สูงกว่า

 • ผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน SEAPaSS มีอัตรา US Validated Tracking within Handling Time โดยเฉลี่ยค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 37.6%
   
 • ผู้ที่ใช้งาน SEAPaSS มีอัตรา US Validated Tracking within Handling Time โดยเฉลี่ยที่ 67.3% นับว่าสูงกว่าเกือบเท่าตัว ซึ่งในอนาคต อัตรา US Validated Tracking within Handling Time จะมีผลต่อ Seller Performance เป็นอย่างมาก


Register SEAPaSS here