วิธีจัดส่งสินค้าแบบรวมออเดอร์หลายชิ้นด้วยระบบ eBay SEAPaSS (Combined Shipping in SEAPaSS)

ในกรณีที่ผู้ซื้อรายเดียวกันได้ทำการสั่งสินค้าจากคุณเป็นจำนวนหลาย ๆ ชิ้น ผู้ขายสามารถจัดส่งสินค้าทุกออเดอร์รวมกันทั้งหมดได้ ถ้าหาก Buyer ID และ Ship-to Address ของสินค้าเหล่านั้นตรงกันหมด คือส่งไปที่เดียวกัน และต้องเป็นการสั่งซื้อจาก Seller ID เดียวกันทั้งหมด โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

วิธีจัดส่งสินค้าแบบรวมออเดอร์หลายชิ้นด้วยระบบ eBay SEAPaSS (Combined Shipping in SEAPaSS)
ตรวจสอบว่าออเดอร์เหล่านั้น

ตรวจสอบว่าออเดอร์เหล่านั้น

  1. ตรวจสอบว่าออเดอร์เหล่านั้น มี Seller ID , Buyer ID และ Ship-to Address ตรงกันทั้งหมดหรือไม่
     
  2. สั่ง Print Label ใน SEAPaSS แล้วเลือก 1 ชิ้น มาแปะกล่อง โดยอันที่เลือกมาแปะกล่องควรแก้ไขข้อความใน CN22 ให้ครอบคลุมสินค้าทุกชิ้นในกล่อง ส่วนออเดอร์อื่น ๆ ให้เลือก Print Label แบบ “Other” ไปก่อนก็ได้
     
  3. กด Mark as Shipped สินค้าทั้งหมดผ่านระบบ SEAPaSS จากนั้น นำเลข Tracking ชิ้นที่ใช้แปะกล่อง ไปกรอกใส่ออเดอร์ชิ้นอื่น ๆ พร้อมกันทั้งหมด โดย Edit Tracking ใน SEAPaSS ตามวิธีการดังนี้ >>>>> http://bit.ly/2Kt5j79


ข้อควรระวังคือ Seller ID กับ Buyer ID ของออเดอร์ทั้งหมดต้องตรงกัน และจัดส่งพร้อมกันภายในเวลาไม่เกิน 1 ชม. จึงจะสามารถใช้เลข Tracking เดียวกันได้

Register SEAPaSS here