วิธีที่ 1 แยกสินค้าออกมาขายทีละชิ้น

โดยขายแบบ Auction + Buy it now เมื่อขายชิ้นแรกได้แล้ว 
จึงค่อย ๆ นำชิ้นต่อไปมาทยอยขายทีละชิ้น

วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ขายที่กำลังอยู่ในช่วงทดลองขายสินค้าใหม่เพื่อเรียนรู้ตลาด เพราะจะทำให้สามารถปรับการเขียน Listing และเปลี่ยนราคาเสนอขายสินค้า ให้ดึงดูดใจลูกค้าได้ วิธีนี้เปรียบเสมือนการ Relist หรือ การลงสินค้าใหม่ เพราะจะทำให้ Item ID เปลี่ยนไป ส่งผลให้ Auction Listing ติดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของ Search Results 

วิธีที่ 1 แยกสินค้าออกมาขายทีละชิ้น
วิธีที่ 2 ลงขายสินค้าด้วย Listing เดียว

วิธีที่ 2 ลงขายสินค้าด้วย Listing เดียว

แบบกำหนดราคาตายตัว (Fixed Price) ให้ซื้อได้ทันที (Buy it now) โดยระบุว่ามีปริมาณสินค้า (Quantity) ตามจำนวนสินค้าที่มีอยู่ วิธีนี้เรียกว่า “Multi-quantity Listing”

วิธีนี้เหมาะกับผู้ขายมืออาชีพที่มีแนวทางในการเขียน Listing อย่างชัดเจน ผู้ขายจะทำงานน้อย ไม่ต้องเขียน Listing หลายรอบ ลงสินค้าครั้งเดียวขายได้ทุกตลาดทั่วโลกและเป็นการรักษา Item ID ไว้สะสมยอดขาย Sold Item ไว้กับ Item ID เดิมนี้ด้วยค่ะ

ข้อแนะนำในกรณีที่มีสินค้าปริมาณมาก

สินค้าชนิดนี้ได้รับความนิยม มีลูกค้าซื้ออยู่เรื่อย ๆ และจำเป็นต้องเติมสต็อกสินค้าอยู่เรื่อย ๆ eBay แนะนำว่าให้ทำเป็น “Multi-quantity Listing”แบบเปิดขายอยู่ตลอด (Good til Cancelled: GTC) จะทำให้ Listing ไม่มีวันหมดอายุ โดยระบบจะทำการต่ออายุ (Renew) Listing ให้คุณโดยอัตโนมัติทุก ๆ 30 วัน พร้อมสะสมสถิติยอดขาย (Sold history) ของสินค้าชิ้นนี้ โดยรวบรวมผูกกับ Item ID นี้ไว้ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ Search “Best Match” เจอได้ง่ายขึ้น

ข้อแนะนำในกรณีที่มีสินค้าปริมาณมาก
ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

อย่าปล่อยให้สินค้าหมดสต็อก เพราะถึงแม้ว่าปริมาณสินค้าจะเป็น 0 หรือ “Out of Stock” แต่ผู้ขายยังคงต้องชำระ Insertion Fees และถ้าหาก Out of Stock นานติดต่อกันถึง 3 รอบบิล ระบบก็จะปลด Listing นี้ลง และกลายเป็น “Ended Listing” ทำให้สถิติยอดขาย (Sold history) หายไป

Start Selling on eBay