ต้องตั้งค่า Shipping Details อย่างไรเมื่อเริ่มต้นขายสินค้าเป็นชิ้นแรก ?

สำหรับผู้ขายบน eBay ที่พึ่งเริ่มต้นขายสินค้าเป็นครั้งแรก การตั้งค่าตามDefault ในหมวด Shipping Details ที่ US Postal Service (ไปรษณีย์อเมริกา) จะเป็นการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง

ต้องตั้งค่า Shipping Details อย่างไรเมื่อเริ่มต้นขายสินค้าเป็นชิ้นแรก ?
สำหรับการตั้งค่า Shipping Details ที่ถูกต้องและเหมาะกับผู้ขายในไทย

สำหรับการตั้งค่า Shipping Details ที่ถูกต้องและเหมาะกับผู้ขายในไทย

ควรเลือกเป็น Economy Shipping from outside US (11-23 วันทำการ) หรือ Standard Shipping from outdise US (5-10 วันทำการ) ตามที่เราใช้งานอยู่และทำได้จริง เพราะถ้าหากตั้งค่าระยะเวลาขนส่งไว้สั้น แล้วสินค้าไปถึงลูกค้าหลังจากเลยกำหนดที่ควรไปถึง (Estimated Delivery Date: EDD) ผู้ซื้อจะสามารถเปิดเคส Item Not Recevied (INR) และอาจมีผลต่ออัตราLate Shipment ของผู้ขาย จะส่งผลกระทบต่อสถานะบัญชีของผู้ขายได้

ที่สำคัญ ผู้ขายควรเลือกระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อและขนส่ง Handling Time ที่ตนเองสามารถทำได้จริง

ซึ่งจะนับเมื่อพัสดุได้รับการสแกนเข้าระบบของบริษัทขนส่ง “A-Scan” (Acceptance / En route ...) ซึ่งอาจกินเวลา 1-3 วัน เพราะผู้ขนส่งแต่ละเจ้ามีความรวดเร็วในการสแกนรับพัสดุเข้าระบบไม่เท่ากัน แม้แต่สาขาต่างๆ ของไปรษณีย์ไทยก็ไม่ได้สแกนรับพัสดุเข้าระบบเร็วเท่ากันทุกสาขา บางสาขาได้รับการสแกนภายในวันเดียวกันเลย ขณะที่บางสาขาอาจจะใช้เวลา 1-2 วัน

Start Selling on eBay

ที่สำคัญ ผู้ขายควรเลือกระยะเวลาในการบรรจุหีบห่อและขนส่ง Handling Time ที่ตนเองสามารถทำได้จริง