ทำไมผู้ขายต้องเข้าไปตรวจสอบ SEA Service Metrics เป็นประจำ ?

การเข้าไปตรวจสอบสถานะบัญชีผู้ขาย ว่าผ่านเกณฑ์ (Compliant) ของนโยบาย SEA Service Metrics : Unsatisfactory Item & Delivery Rates หรือไม่ เป็นสิ่งที่ผู้ขายควรเข้าไปตรวจสอบเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือหลัง 14.00 น. ของวันพุธ หากพบปัญหาควรเร่งปรับปรุงให้ทัน และแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์โดยเร็ว

5-1
5-2

ในส่วนของ “Item-related Performance” จะเริ่มวัดผลรอบแรกตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. - 19 ต.ค. 62 และแสดงผลการประเมินในวันที่ 23 ต.ค. 62 โดยสามารถเข้าไปตรวจดูได้ที่ https://dashboard.ebay.com.sg/

 

คำแนะนำเพิ่มเติม! วิธีคำนวณจำนวนออเดอร์ที่ต้องเพิ่มเพื่อให้ผ่านการประเมิน Unsatisfactory Item Rate >> http://bit.ly/2FwTnk6

 

Start Selling on eBay