อะไรคือสาเหตุที่ทำให้โดนเรียกเก็บค่า Final Value Fee เพิ่มขึ้น ?

สาเหตุที่ทำให้การขายสินค้าบนอีเบย์โดนเรียกเก็บค่า Final Value Fee เพิ่มขึ้น (4 - 5%) เกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุดังต่อไปนี้

1-1
1-2

สาเหตุที่ทำให้โดนเรียกเก็บค่า Final Value Fee เพิ่มขึ้น

1. บัญชีผู้ขายตกไปอยู่ในระดับ Below Standard
2. ผู้ขายมีปัญหาในด้าน Service Metrics : SNAD (สินค้าไม่ตรงตามคำบรรยาย) สูงเกินมาตรฐานอย่างรุนแรง

ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลให้คุณโดนเรียกเก็บค่า Final Value Fee เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้ขายควรรีบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในทันที สำหรับวิธีแก้ Below Standard สามารถศึกษาจากที่นี่ >> https://sellercenter.ebay.co.th/below-standard

หรือดูคลิปวิดีโอได้ที่  https://youtu.be/kKA2qUaEdUk  (นาทีที่ 3.36 เป็นต้นไป)

Start Selling on eBay