ประกาศสำหรับผู้ขายใหม่ที่ใช้งานฟีเจอร์ Promoted Listing

- ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ผู้ขายใหม่ที่บัญชียังมีอายุไม่ถึง 65 วัน นับจากสินค้าชิ้นแรกที่ขายได้ จะยังไม่สามารถใช้งาน Promoted Listing ได้

- การทำ Promoted Listing จะไม่สามารถใช้งานกับ
Auction Listing ได้

Start Selling on eBay

5-1