จะได้รับเงินค่าสินค้าหลังจากขายสินค้าได้ภายในกี่วัน ?

หลังจากที่เราขายของบน eBay เป็นครั้งแรกสำเร็จ จะมียอดเงินเข้าบัญชีPaypal ภายใน 21 วัน หรือ จนกว่าสินค้าจะแสดงสถานะว่าไปถึงมือผู้รับแล้วและถ้าระหว่างที่เรากำลังส่งสินค้าชิ้นแรกให้กับผู้ซื้อ และมีข้อความแสดงว่ามียอดเงิน Pending อยู่ในระบบบัญชี Paypal เราสามารถขายสินค้าชิ้นที่ 2 ต่อได้ทันทีโดยไม่ติดปัญหาอะไร

Start Selling on eBay

จะได้รับเงินค่าสินค้าหลังจากขายสินค้าได้ภายในกี่วัน ?