เป็นคำถามยอดฮิตที่ผู้ซื้อมักถามเข้ามาอยู่บ่อยครั้งว่า “ถ้าไม่มีบัตรเครดิต จะสามารถซื้อสินค้าบน eBay ได้หรือไม่ ?”

คำตอบก็คือ “สามารถซื้อได้” แต่จำเป็นต้องมีบัญชี PayPal
ซึ่งทำหน้าที่เสมือนเป็นธนาคารออนไลน์ ปัจจุบันบัญชี PayPal
ในไทยสามารถผูกกับระบบการจ่ายเงินได้อย่างหลากหลาย
ทั้งบัตรเดบิต บัตรเครดิต อีกทั้งผู้ซื้อยังสามารถชำระเงิน
ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลบนหน้าบัตรให้กับผู้ขาย
จึงทำให้ผู้ซื้อปลอดภัย และสบายใจได้มากยิ่งขึ้น

Start Shopping on eBay

เป็นคำถามยอดฮิตที่ผู้ซื้อมักถามเข้ามาอยู่บ่อยครั้งว่า “ถ้าไม่มีบัตรเครดิต จะสามารถซื้อสินค้าบน eBay ได้หรือไม่ ?”