การทําธุรกิจบน eBay ให้ประสบความสำเร็จ ผู้ขายต้องสะสมความชํานาญและปรับตัวเพื่อให้เติบโตอย่างมั่นคง สิ่งสำคัญที่ผู้ขายต้องใส่ใจคือ ต้องจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือ และช่วยลูกค้าแก้ปัญหา 

หนึ่งในเป้าหมายหลักของเรา คือการมอบประสบการณ์การจัดส่งสินค้าที่ดีที่สุดให้กับผู้ซื้อ โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป eBay จะเริ่มดำเนินการตามนโยบายใหม่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า (New Shipping Policy) สำหรับผู้ขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหากว่าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำ อาจส่งผลให้ถูกปรับลดจำนวนชิ้นและมูลค่ารวมของสินค้าที่สามารถลงขาย (Selling Limit Reductions) หรือถูกจำกัดการขาย (Account Restricted)

การทําธุรกิจบน eBay

นโยบายมาตรฐานใหม่ด้านสินค้า และบริการของผู้ขาย : อัตราการจัดส่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ (New Seller Metric : Unsatisfactory Delivery Rate)

eBay จะมีการประเมินผู้ขายในด้านอัตราการจัดส่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ (Unsatisfactory Delivery Rate) โดยคำนวณจากปริมาณธุรกรรมที่พบว่าเกิดปัญหาด้านการจัดส่งสินค้า ทั้งแบบที่เป็นการจัดส่งข้ามประเทศ (Cross-border transactions) และแบบจัดส่งจากคลังสินค้าภายในประเทศปลายทาง (Forward-deployed transactions)

นโยบายใหม่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า (New Shipping Policy)

ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง และจะประกาศใช้ฉบับใหม่ ภายหลังวันที่ 17 มกราคม 2019

นโยบายใหม่ของการจัดส่งสินค้าสู่สหรัฐอเมริกา ทั้งแบบจัดส่งจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศปลายทาง

นโยบายใหม่ของการจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 5 เหรียญสหรัฐ จากประเทศจีน / ฮ่องกง ไปยังผู้ซื้อในประเทศสหรัฐอเมริกา