นโยบาย SEA Service Metrics : Unsatisfactory Item & Delivery Rates (July 2019)

การทำธุรกิจบน eBay ให้ประสบความสำเร็จ ผู้ขายต้องสะสมความชำนาญและปรับตัวเพื่อให้เติบโตอย่างมั่นคง สิ่งสำคัญที่ผู้ขายต้องใส่ใจคือ ต้องจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือ สินค้าตรงตามบรรยาย และช่วยลูกค้าแก้ปัญหา

หนึ่งในเป้าหมายหลักของเรา คือการมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ดีที่สุดให้กับผู้ซื้อ โดยนับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป eBay จะดำเนินการตามนโยบายด้านมาตรฐานสินค้าและการจัดส่ง (SEA Service Metrics) แบ่งออกเป็น 2 เรื่องสำคัญคือ  1) อัตราสินค้าที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ (Unsatisfactory Item Rate) และ 2) อัตราการจัดส่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ (Unsatisfactory Delivery Rate) ซึ่งหากว่าผู้ขายไม่ผ่านเกณฑ์ อาจส่งผลให้ถูกปรับลดจำนวนชิ้นและมูลค่ารวมของสินค้าที่สามารถลงขาย (Selling Limit Reductions) หรือถูกจำกัดการขาย (Account Restricted)

การทำธุรกิจบน eBay ให้ประสบความสำเร็จ ผู้ขายต้อง สะสมความชำนาญและปรับตัวเพื่อให้เติบโตอย่างมั่นคง สิ่งสำคัญที่ผู้ขายต้องใส่ใจคือ ต้องจัดส่งสินค้าอย่าง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ สินค้าตรงตามบรรยาย และช่วย ลูกค้าแก้ปัญหา หนึ่งในเป้าหมายหลักของเรา คือการมอบประสบการณ์ การซื้อขายที่ดีที่สุดให้กับผู้ซื้อ โดยนับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป eBay จะดำเนินการตามน โยบายด้านมาตรฐานการจัดส่ง (Service Metrics): อัตราการจัดส่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ (Unsatisfactory Delivery Rate) พร้อมกับ อัตราสินค้าที่ไม่ เป็

นโยบายด้านมาตรฐานสินค้า: อัตราสินค้าที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ (Service Metrics: Unsatisfactory Item Rate)

นโยบายด้านมาตรฐานการจัดส่ง: อัตราการจัดส่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ (Service Metrics: Unsatisfactory Delivery Rate)

หมายเหตุ : ประกาศใช้นโยบายด้านมาตรฐานสินค้าและการจัดส่ง (SEA Service Metrics)

การประกาศใช้นโยบายด้านมาตรฐานสินค้าและการจัดส่ง (SEA Service Metrics) ทั้งเรื่องอัตราสินค้าที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ (Unsatisfactory Item Rate)  และเรื่องอัตราการจัดส่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ (Unsatisfactory Delivery Rate) ในเดือนกรกฎาคม 2562 นี้  ถือว่านโยบายการจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 5 เหรียญสหรัฐ รวมถึง Shipping Policies ซึ่งประกาศเมื่อเดือนกันยายน 2561 ไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป