ประเภทของ Listing ที่ส่งผลเสีย ต่อ Traffic และ Search แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

1. Duplicate Listings หรือ สินค้าประเภทเดียวกันแต่ลงซ้ำซ้อนกันหลาย ๆ Listings จนส่งผลเสียต่อบัญชีผู้ขาย ซึ่งคุณสามารถดูวิธีแก้ปัญหาได้ที่นี่ค่ะ >>> https://sellercenter.ebay.co.th/duplicate-listing

2. Item Location Misrepresentation หรือ ระบุ Item Location ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น ตั้งค่าว่าอยู่ในไทย แต่ส่งออกจากประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับ Item Location

2-1
2-2

3. Listing ที่เคยโดน Ended / Removed เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น

- VERO สินค้าแบรนด์แท้ แต่เราไม่มีสิทธิ์ในการขาย เพราะเราไม่ใช่ Authorized Dealer ห้ามขายของปลอม ของเลียนแบบ และห้ามขายข้ามพื้นที่

- Prescription Drugs ห้ามขายยา สารผสม หรือ สินค้าที่ต้องมีใบสั่งแพทย์จึงจะสามารถซื้อได้ เช่น ห้ามขายยาแก้อักเสบ หรือ คอนแทคเลนส์ เป็นต้น

- ของต้องห้าม ของต้องกำจัด ห้ามนำเข้า USA (Prohibited / Restricted) ที่มีกฎระเบียบเข้มงวดในการลงขาย เช่น มีด ปืน ต้นไม้ เวชสำอางค์ หรือ สินค้าผู้ใหญ่ หากผู้ขายต้องการขายสินค้าเหล่านี้ ท่านต้องแม่นกฎและปรับตัวตลอดเวลาค่ะ

ทั้งนี้ หากคุณยังมี listing ที่มีลักษณะใน 3 ประเภทดังกล่าวข้างต้น อาจสังเกตได้ว่ามักจะมีออเดอร์จากลูกค้าคนเดิม ๆ เท่านั้น หรือ ในบางกรณีอาจโดน End Listing และถูกห้ามขายเป็นเวลานานขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งถ้าพบว่าสภาพบัญชีมีอาการเหล่านี้ ควรเร่งแก้ไขปรับปรุง Listing ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายค่ะ

 

วิธีทำ Listing ให้มีคุณภาพ อ่านเพิ่มเติมที่

 

จะรู้ได้อย่างไร ว่าสามารถขายสินค้าประเภทยาบน eBay ได้โดยไม่ผิดกฎของ USFDA ?

Link: https://sellercenter.ebay.co.th/How-to-know-that-the-product-not-illegal-of-USFDA

ทำความเข้าใจกับ Listing ที่เข้าข่ายเป็น Duplicate Listing

Link:  https://sellercenter.ebay.co.th/duplicate-listing

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการระบุ Items Location ที่คลาดเคลื่อน

Link:https://sellercenter.ebay.co.th/Precautions-about-incorrect-item-location-identification  

วิธีการลงประกาศขายสินค้าที่มี Stock หลาย ๆ ชิ้น อย่างถูกต้อง

Link:https://sellercenter.ebay.co.th/setting-stock

ลักษณะของ Listing ที่ดีที่มีส่วนช่วยให้ Listing ของคุณติด Search : Best Match ได้ง่ายขึ้น

Link: https://sellercenter.ebay.co.th/Search-Best-Match