ทำไมต้องตรวจสอบช่วงเวลาการระบุ Tracking ให้ทัน Handling Time ?

การ Upload Tracking ให้ทัน Handling Time เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการขายสินค้าบนอีเบย์ ซึ่งการระบุ Tracking ในเว็บไซต์ของ eBay แต่ละประเทศนั้น จะแตกต่างกันออกไปตามเวลาตัวอย่างเช่น

5-1
5-2

ช่วงเวลาในการระบุ Tracking ในแต่ละเว็บไซต์

- เว็บไซต์ ebay.com ควร Upload Tracking ก่อน 14.00 น. (ตามเวลาของไทย)
- เว็บไซต์ ebay.CO.UK ควร Upload Tracking ก่อน 8.00 น. (ตามเวลาของไทย)
- เว็บไซต์ ebay.COM.AU ควร Upload Tracking ก่อน 20.00 น. (ตามเวลาของไทย)

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจ่ายเงินค่าสินค้าในวันศุกร์ของ USA (จะนับเป็น Business Day) และถ้าคุณตั้ง Handling Time แค่ 1 วัน นั่นหมายความว่า คุณจะต้องจัดส่งภายในวันเสาร์ไทย แต่ถ้าหากคุณตั้ง Handling Time 2 วัน คุณจะสามารถจัดส่งในวันจันทร์แทนได้ เป็นต้น

 

ดูวิดีโออธิบายเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/dgMj7GLR4vI (นาทีที่ 3.40 เป็นต้นไป)