การสร้าง Listing สินค้าให้ติดหน้าแรก ๆ ควรเป็นอย่างไร ?

การสร้าง Listing สินค้าที่ดี มีคุณภาพ และ Search ติดหน้าแรกๆ คุณจำเป็นต้อง

 • เลือกหมวดหมู่ของสินค้า “Product Categoly” ให้ถูกต้อง จะช่วยให้ลูกค้าหาสินค้าของคุณเจอได้ง่ายขึ้น  และถ้าหากลงขายสินค้า 2 หมวดหมู่จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
   
 • ใส่ชื่อสินค้า “Title Keyword” ให้ครบมากสุด 80 ตัวอักษร โดยใส่ทั้งชื่อ, วัสดุ,  รุ่น, สี และอื่น ๆ หากเป็นสินค้ามีแบรนด์ คุณจำเป็นต้องได้รับสิทธิ์ในการขายนั้น ๆ จึงจะไม่ติดกฎ VERO
   
 • ภาพสินค้าควรใช้ภาพขนาด 1000 X 1000 Pixel สูงสุด 12 ภาพ รูปแรกไม่ควรมีลายน้ำ และใช้ภาพที่เป็นพื้นสีขาว ส่วนภาพอื่น ๆ ควรใช้ภาพที่เห็นทุกมุม เห็นวิธีการนำไปใช้ หรือ ใช้ภาพที่มองเห็นตำหนิของสินค้า (ถ้าสินค้ามีตำหนิ)

การสร้าง Listing สินค้าให้ติดหน้าแรก ๆ ควรเป็นอย่างไร ?
การสร้าง Listing สินค้าให้ติดหน้าแรก ๆ ควรเป็นอย่างไร ?

 • กรอกข้อมูลใน “Item Specifics” ให้ครบถ้วน เพราะในส่วนนี้การค้นหาผ่าน Google Search สามารถเข้าถึงได้
   
 • ในส่วนของเลขรหัสแบบสากล “UPC / EAN / GTIN” อาทิ Barcode บนหีบห่อสินค้า  [ถ้าหากสินค้าไม่มี UPC / MPN คุณไม่ควรใส่เลขมั่ว แต่ให้ใส่ Does not apply]
   
 • ในส่วนของคำบรรยายเพิ่มเติม “Description and Item Condition” ควรเขียนบรรยายถึงตำหนิของสินค้า ประโยชน์ใช้สอย จุดเด่น จุดดอย และไม่ควรใช้ HTML JavaScript / Active Content / Flash ถ้ามีลิงค์ควรเป็น HTTPS และไม่ควรใส่ข้อมูลติดต่ออื่นนอกเหนือจากช่องทางของอีเบย์