วิธีรับมือกับปัญหาที่เกิดจากเคส SNAD Return

1. สังเกตต้นตอของปัญหาในหน้า Performance > Service Metrics > Item not as described ว่าเกิดขึ้นจากอะไรบ้าง ?

2. แก้ปัญหาให้ตรงจุด เช่น บรรยายให้ชัดเจนว่าสินค้าคืออะไร ไม่บรรยายเกินจริง ใส่ภาพสินค้าให้ครบทุกมุม มีภาพที่เห็นตำหนิสินค้า ตรวจสอบสินค้าก่อนการจัดส่ง ใช้หีบห่อที่แน่นหนาไม่แตกหักง่าย เป็นต้น

 

ดูวิดีโอวิธีแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/SJlK4afmEuw  (นาทีที่ 2.20 เป็นต้นไป)

Start Selling on eBay

2-1