สำหรับปัจจัยที่ช่วยให้คุณขายดีบนอีเบย์จะประกอบไปด้วย 4 ข้อหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1. Product
- ขายสินค้าที่มีลูกค้าต้องการซื้อ (Market Demand)
- มีสินค้าสต็อกเพียงพอกับการจัดส่ง
- โละสินค้าที่ขายไม่ค่อยออก นำมาทำโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม


2. Traffic
- ทำโปรโมชัน Promoted Listing และเป็น eTRS

3-1
3-2

3. Seller Level
- เป็น eTRS มีสินค้าพร้อมส่ง
- ส่งสินค้าแบบมี Tracking ได้รับ A-Scan ภายใน Handling Time
- จัดการเคสอย่างมืออาชีพไม่ปล่อยปัญหาทิ้งไว้


4. Listing
-
จัดการกับ Duplicate Listing
-
ทำ Listing ให้มีคุณภาพ ข้อมูลครบ และถูกต้อง
- ทำ Variation Listing เพื่อสะสม Sold History

Start Selling on eBay