นโยบาย Service Metrics : Unsatisfactory Item & Delivery Rates (July 2019)

รวมไฮไลท์จาก 2019 Spring Seller Update (พฤษภาคม 2562)

มาตรฐานการให้บริการการจัดส่งสินค้าแบบ Forward-Deployed และ Warehouse (Warehouse Service Standard for Forward-Deployed Inventory) ซึ่งมีการเก็บสินค้าไว้ที่โกดังในประเทศปลายทาง (เมษายน 2562)

UK VAT / DE VAT : ข้อควรระวังเมื่อขายสินค้าบนอีเบย์ และมี Item Location ในยุโรป (เมษายน 2562)

eBay Seller Update : Sales Tax Collection รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีการซื้อขายสินค้าออนไลน์ (มกราคม 2562)

อัพเดทนโยบายภาษีนำเข้าของประเทศออสเตรเลีย (AU GST) (กันยายน 2562)

นโยบายการรับคืนสินค้า (Return Policy) และเงื่อนไข Top-Rated Plus (US) : ไฮไลท์จาก Seller Policy Updates 2018/1 (มีนาคม 2561)

อัพเดทนโยบายสำคัญๆ ข้ออื่นๆ จาก Seller Policy Updates 2018/1 (มีนาคม 2561)

eBay ร่วมมือกับ Adyen เพิ่มทางเลือกด้าน Payment ให้กับผู้ขาย : News Update (กุมภาพันธ์ 2561)

6 นโยบายใหม่ที่ผู้ขายในไทยควรรู้ : Seller Policy Updates 2017/2 (ตุลาคม 2560)

eBay Listing Spring Cleaning : Seller Policy Updates 2017/1 (มีนาคม 2560)