ข้อควรรู้: การขายสินค้าบน eBay คุณต้องจัดส่งสินค้าด้วยตนเอง

เมื่อคุณต้องการขายสินค้าบนeBay คุณจำเป็นต้องจัดส่งสินค้าด้วยตัวเอง โดยเลือกใช้บริการขนส่งโดยไปรษณีย์ระหว่างประเทศ หรือ จัดส่งโดยบริษัท Logistics ต่าง ๆ เช่น DHL , FedEx , UPS , Aramex , Pitney Bowes ฯลฯ ดังนั้นวิธีการจัดส่งสินค้าของผู้ขายบน eBay แต่ละราย อาจแตกต่างกันไป ซึ่งคุณยังสามารถใช้วิธีจัดส่งที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าที่ต่างชนิดกันได้อีกด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากจุดแข็งของ eBay คือการเป็น Marketplace ที่เปิดกว้างทางโอกาส และส่งเสริมให้ผู้ขายมีทางเลือกที่เสรีในการขายและให้บริการ  โดย eBay ไม่มีคลังสินค้า และไม่มีระบบขนส่งสินค้า

อ่านเพิ่มเติม

การตั้งค่า Shipping Detail ให้เหมาะสมกับผู้ขายในไทย

Start Selling on eBay

ข้อควรรู้: การขายสินค้าบน eBay คุณต้องจัดส่งสินค้าด้วยตนเอง