Thailand Post INTEGRATED Services

ผู้ขายไทย สามารถใช้งาน eBay SEAPaSS และส่งของได้ที่เคานเตอร์ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ (เว้นร้านค้าไปรษณีย์ซึ่งเป็นแฟรนไชส์) โดยพัสดุที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม สามารถเลือกบริการ (วิธีการส่ง) ที่มีทั้ง A-Scan และ D-Scan ได้ 2 รูปแบบ คือ

- ePacket : ซึ่ง SEAPaSS จะออกบาร์โค้ด Tracking ที่ขึ้นต้นด้วย LX, LP มาให้
- Registered : ไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่ง SEAPaSS จะออกบาร์โค้ด Tracking ที่ขึ้นต้นด้วย RQ มาให้ ซึ่งผู้ขายควรทำการหีบห่อสินค้าให้เหมาะสมกับวิธีขนส่งที่ท่านพึงพอใจ (เช่น หีบห่อปิดสนิทแบบ Airmail, หีบห่อแบบพัสดุย่อย ฯลฯ)

** สิ่งสำคัญ **
1. ระบบ SEAPaSS จะประมวลผลบริการที่ท่านสามารถเลือกได้ โดยคำนึงถึง “ประเทศปลายทาง” เป็นสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น 

 

ปลายทางที่สามารถส่งด้วย ePacket ได้

อาทิ  ปลายทางประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์  จะมีบริการให้เลือกได้หลายแบบ ทั้งแบบ ePacket และแบบ Registered ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ขายในการส่งสินค้าชิ้นนั้นๆ 

 

ปลายทางที่ไม่สามารถส่งแบบ ePacket ได้

อาทิ  ปลายทางประเทศอังกฤษ รัสเซีย จะมีบริการแบบ Registered ให้เลือกได้ (ไม่มี ePacket ให้เลือก) 

 


2. สำหรับ Tracking Number จาก SEAPaSS ที่ขึ้นต้นด้วย LX, LP, RQ จะไม่โดนเปลี่ยนที่หน้าเคาน์เตอร์ และจะอัพโหลดเข้าระบบของ eBay โดยอัตโนมัติ  หมายความว่า เมื่อผู้ขายทำการ Mark as shipped แล้ว จะได้รับการอัพเดทสถานะการจัดส่งของ LX, LP, RQ ได้ตั้งแต่ A-Scan จนถึง D-Scan

3. สามารถส่งของได้ที่ ปณท. ทุกสาขา (ยกเว้นร้านไปรษณีย์แฟรนไชส์ 105 แห่ง)  ดูรายละเอียดสาขาที่ยกเว้นได้ที่นี่

Thailand Post INTEGRATED Services
ถ้าหากพัสดุมีน้ำหนักมากกว่า 2 กก. หรือผู้ขายต้องการส่งแบบ EMS หรือไม่ต้องการลงทะเบียน

ถ้าหากพัสดุมีน้ำหนักมากกว่า 2 กก. หรือผู้ขายต้องการส่งแบบ EMS หรือไม่ต้องการลงทะเบียน

สำหรับพัสดุน้ำหนักมากกว่า 2 กก. หรือบริการอื่นๆ เช่น
- ไม่ได้ลงทะเบียน (ไม่มี Tracking Number)
- การส่งพัสดุแบบ EMS

ผู้ขายสามารถ Print Shipping Label พร้อมกรอก CN22 ด้วย SEAPaSS ได้

- ในกรณีที่คุณมีใบนำฝากจาก ปณท. คุณสามารถกรอกเลข Tracking Number ของพัสดุชิ้นนั้น ๆ เข้าไปในระบบ SEAPaSS ได้ และเมื่อคุณทำการ Mark as shipped ในระบบของ SEAPaSS ก็จะมีการติดตามสถานะพัสดุโดยอัตโนมัติ

- ถ้าหากเลข Tracking Number ที่คุณกรอกเข้ามานั้นไม่ถูกต้อง (non-validated tracking number) หรือเป็นเพียงเลขอ้างอิงแบบที่ไม่มี A-Scan คุณจะไม่สามารถติดตามสถานะพัสดุได้


- ในกรณีที่คุณไม่มีใบนำฝาก คุณยังสามารถพิมพ์ Label และ Mark as shipped ใน SEAPaSS ได้ (จะมองไม่เห็น Barcode บน Label ที่พิมพ์ออกมา) แต่ยังสามารถเข้าไป Edit Tracking ใน SEAPaSS ภายหลังจากที่คุณได้รับเลข Tracking Barcode (ถ้ามี) จาก ปณท.

ทำความเข้าใจกับ SEAPaSS Label : LX, LP Barcodes

LX, LP = ePacket รองรับปลายทาง 12 ประเทศ
(ระบบ SEAPaSS จะเลือกให้โดยอัตโนมัติว่าเป็น LX, LP ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง)

ส่วนลด ePacket ภายใต้โครงการ eBay SEAPaSS จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ Label อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มี CN22 ครบถ้วนในแผ่นเดียวกัน (โดยทาง eBay จะประกาศอีกครั้งหนึ่ง เกี่ยวกับระยะเวลาโปรโมชั่นที่เข้าร่วมกับ ปณท.)

ทำความเข้าใจกับ SEAPaSS Label : LX, LP Barcodes

ทำความเข้าใจกับบริการ ePacket ของไปรษณีย์ไทย

  • พัสดุที่ส่งจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 2 กก. (อัตราค่าค่าส่งจะเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักทุก ๆ 100 กรัม)
  • สามารถจัดสู่ปลายทาง 12 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, มัลดีฟส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, จีน, ใต้หวัน และสหรัฐอเมริกา
  • สามารถปิดผนึกหีบห่อพัสดุได้ และต้องมี CN22 ด้วยเสมอ ซึ่ง SEAPaSS Label (LX, LP) จะมี CN22 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้ว และสามารถใช้งานได้ทันที
  • Validated Tracking Update on eBay ติดตามสถานะการจัดส่งพัสดุได้ทั้งใน eBay SEAPaSS และ My eBay โดยมีทั้ง A-Scan และ D-Scan (ทั้งนี้ D-scan จะไม่มีลายเซ็นผู้รับที่ปลายทาง)
  • ePacket ที่ส่งไปประเทศออสเตรเลีย สามารถ Tracking ได้โดยมี D-Scan (ไม่มีลายเซ็นผู้รับที่ปลายทาง)
  • ePacket จะไม่มีการรับประกันความเสียหาย / สูญหาย (No Insurance) ทั้งนี้ผู้ส่งสามารถซื้อบริการรับประกัน (Insurance) เพิ่มได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ ปณท. 
12 ประเทศปลายทางที่สามารถส่งได้ด้วย ePacket

12 ประเทศปลายทางที่สามารถส่งได้ด้วย ePacket

Tracking Barcodes “LP” ได้แก่ เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, มัลดีฟส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ออสเตรเลีย และฮ่องกง

Tracking Barcodes “LX” ได้แก่ จีน, ใต้หวัน และสหรัฐอเมริกา

อัตราค่าบริการ ePacket ขาออกระหว่างประเทศ โดยไปรษณีย์ไทย

อัตราค่าบริการ ePacket โดยไปรษณีย์ไทยจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเทศปลายทาง และน้ำหนักของพัสดุดังนี้ (อ้างอิง ณ มิถุนายน 2561)
(ตารางแสดงผลบน desktop version ได้ดีกว่า mobile)

พิกัดน้ำหนัก (กรัม) ประเทศปลายทาง
  กลุ่มที่ 1 ฮ่องกง เกาหลีใต้ จีน มัลดีฟล์ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย
และ ใต้หวัน
กลุ่มที่ 2 ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย กลุ่มที่ 3 สหรัฐอเมริกา
ลูกค้าทั่วไป
(Retailers)
ลูกค้ารายสำคัญ
(Bulk Mailers)
ลูกค้าทั่วไป
(Retailers)
ลูกค้ารายสำคัญ
(Bulk Mailers)
ลูกค้าทั่วไป
(Retailers)
ลูกค้ารายสำคัญ
(Bulk Mailers)
0 - 100 120 110 150 140 125 120
101 - 200 145 130 180 165 175 160
201 – 300 170 155 210 190 220 200
301 – 400 195 175 240 220 265 240
401 – 500 220 200 270 245 310 280
501 - 600 245 220 300 270 355 320
601 – 700 270 245 330 300 400 360
701 – 800 295 265 360 325 445 400
801 – 900 320 290 390 350 490 445
901 – 1000 345 310 420 360 535 485
1001 – 1100 370 335 450 405 590 530
1101 – 1200 395 355 480 435 645 580
1201 – 1300 420 380 510 460 700 630
1301 – 1400 445 400 540 490 755 680
1401 – 1500 470 425 570 515 810 730
1501 – 1600 495 445 600 540 865 780
1601 – 1700 520 470 630 570 920 830
1701 – 1800 545 490 660 595 975 880
1801 – 1900 570 515 690 625 1030 930
1901 – 2000 595 535 720 650 1085 980

 

ทำความเข้าใจกับ SEAPaSS Label : RQ Barcode

RQ = Registered ลงทะเบียน
ปลายทางบางประเทศ รองรับได้ทั้ง ePacket และ Registered ดังนั้นคุณจึงเลือกได้ว่า ต้องการส่งแบบไหน หรือ อยากได้บริการครอบคลุมอะไรบ้าง เช่น

- คุณสามารถเลือก “ลงทะเบียน” (RQ) และหีบห่อเพื่อส่งแบบพัสดุย่อยได้ (Small Packet) แต่ถ้าคุณปิดกล่องสนิท จะเป็นการส่งแบบ (Airmail)

- บริการลงทะเบียน (RQ) จะมีจุดเด่นที่ต่างจาก ePacket (LX, LP) คือ
1. RQ จะมีลายเซ็นผู้รับของที่ปลายทาง แต่ถ้าไม่มีผู้รับของนานเกินกำหนด พัสดุจะตีกลับมายังผู้ส่ง

2. RQ จะมีประกัน คือในกรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ภายในวงเงินที่กำหนด (ไม่เกิน 1,400 บาท)

Register SEAPaSS here

ทำความเข้าใจกับ SEAPaSS Label : RQ Barcode