ถ้าผู้ซื้อยกเลิกการชำระเงินค่าสินค้า ในระหว่างที่เราส่งสินค้าไปแล้วต้องทำอย่างไร ?

ผู้ซื้อจะมีเวลาเพียง 2 ชั่วโมงในการเปลี่ยนใจยกเลิกการซื้อ และยกเลิกการชำระเงิน ซึ่งถ้าหากเลย 2 ชั่วโมงไปแล้ว ปุ่มยกเลิกการสั่งซื้อจะหายไปจากหน้าจอของผู้ซื้อ แต่ถ้าผู้ซื้อต้องการยกเลิกการซื้อจริง ๆ ผู้ซื้อจำเป็นต้องติดต่อ M2M ไปแจ้งผู้ขาย เขียนข้อความแจ้งผู้ขายว่าต้องการยกเลิกการซื้อ และถ้าหากสินค้ายังมิได้จัดส่งออกไป ผู้ขายก็สามารถยกเลิกออเดอร์ได้ (Cancel Transaction) โดยระบุเหตุผลว่า Buyer ask to cancel เนื่องจากผู้ซื้อได้แจ้งขอยกเลิกออเดอร์จริง ๆ

ถ้าผู้ซื้อยกเลิกการชำระเงินค่าสินค้า ในระหว่างที่เราส่งสินค้าไปแล้วต้องทำอย่างไร ?
แต่ในกรณีที่ผู้ขายส่งสินค้าออกไปแล้ว

แต่ในกรณีที่ผู้ขายส่งสินค้าออกไปแล้ว พร้อมใส่ Tracking Number และผู้ซื้อได้รับอีเมล์จากทาง eBay แจ้งว่า ORDER SHIPPED แล้ว ผู้ซื้อก็จะไม่สามารถยกเลิกออเดอร์นั้นได้อีก ต้องรอจนกระทั่งสินค้าไปถึงมือผู้ซื้อแล้วค่อยดำเนินการติดต่อผู้ขายเพื่อขอเปลี่ยน-คืนสินค้า ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีการตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งคืนให้เรียบร้อย เพราะการคืนสินค้าอันเนื่องมาจากผู้ซื้อเปลี่ยนใจ ไม่นับเป็นความบกพร่องของผู้ขาย

ทั้งนี้ ถ้าหากผู้ซื้อมิได้ขอให้ยกเลิกการซื้อขาย แต่ผู้ขายกลับยกเลิกการขายหลังจากที่ผู้ซื้อชำระเงินแล้ว เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสถานะบัญชีของผู้ขายให้ตกต่ำลงได้

Start Selling on eBay