สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนส่งสินค้าไปต่างประเทศ

การส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อในต่างประเทศ สิ่งที่ผู้ขายบน eBay ต้องมีก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมาก ๆ ในการชั่งน้ำหนักสินค้าหลังจากหีบห่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการคำนวณราคาค่าส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำ ไม่ให้สูญเสียกำไรเพราะคำนวณค่าส่งสินค้าผิดพลาด ซึ่งก่อนจะเริ่มคำนวณให้ผู้ซื้อลองประมาณค่าส่งสินค้าโดยสมมติว่าปลายทางคือประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดใหญ่บน eBay และมักจะมีค่าส่งที่แพงกว่าประเทศอื่น ๆ เพราะระยะทางค่อนข้างไกลจากประเทศไทยเป็นอย่างมาก

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ลิงค์คำนวณค่าส่งสินค้าไปต่างประเทศจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้ารายต่าง ๆ ในประเทศไทย

ลิงค์คำนวณค่าส่งสินค้าไปต่างประเทศจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้ารายต่าง ๆ ในประเทศไทย