Below Standard คืออะไร ?

การที่บัญชีผู้ขายตกไปอยู่ในระดับ Below Standard จะเกิดขึ้นเมื่อคุณมี Negative Transactions (หรือ Defect Rate) เกิน 0.3% (เทียบเท่ากับ 3 Case / 1,000 Transactions)


ซึ่ง Negative Transactions (Defect Rate) จะเกิดจากการยกเลิกการขายโดยสินค้าหมด และผู้ซื้อไม่ได้ยินยอมขอให้ยกเลิก (Cancelled Transactions Due to Out-of-Stock) หรือการละเลยไม่แก้ปัญหาให้ผู้ซื้อ ไม่ตอบเคส จนเคสปิดไปแบบไม่มีการตอบรับจากผู้ขาย (Case Closed Without Seller Resolution)

Below Standard คืออะไร ?
วิธีการเช็ค Defect Rate

วิธีการเช็ค Defect Rate

สำหรับวิธีการเช็ค Defect Rate คุณสามารถเข้าไปดูได้ใน Seller Dashboard ของคุณ โดยจะมีการแจ้งละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณ Transactions และ Defect แบ่งแยกตาม Region (ปลายทางที่คุณขายไป) อาทิ USA /Global / UK / DE เป็นต้น

วิธีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อคุณตกไปอยู่ในระดับ Below Standard

การจะหลุดจาก Below Standard ได้ จะต้องขายสินค้าให้ได้ Transactions มาก ๆ เพื่อให้รอบการประเมินเปลี่ยนจากวงรอบรายปี (มี Transaction ต่ำกว่า 400 รายการ / 12 เดือน) เปลี่ยนเป็นรอบราย 3 เดือน (มี 400 Transaction ขึ้นไป ภายในช่วง 3 เดือนย้อนหลัง)


ดังนั้น ถ้าตกไปอยู่ในระดับ Below Standard แล้ว อาจต้องปรับกลยุทธ์การขายชั่วคราว มาเน้นขายสินค้าที่ขายง่าย ส่งได้คล่อง ไม่ค่อยมีปัญหาร้องเรียนจากผู้ซื้อ ไม่โดน SNAD (ไม่โดนเปิดเคสว่า สินค้าไม่ตรงคำบรรยาย Item Significantly Not as Described) ไม่โดน INR (ไม่โดนเปิดเคสว่า ไม่ได้รับสินค้า ของมาไม่ถึงภายในเวลาที่กำหนด) ควรเป็นสินค้าที่เรามีสต็อกเยอะ ไม่หมดสต็อก เพื่อทำให้มี Transactions เยอะขึ้น เกิน 400 Transactions ภายในเวลา 3 เดือน ก็จะหลุดได้ ถ้าคุณไม่ได้มี Defect Rate สูงมากนัก (ต้องเอาไปคำนวณของตนเองดูว่า เราต้องมีกี่ Transactions จึงจะมี Defect ไม่เกิน 0.3%

วิธีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อคุณตกไปอยู่ในระดับ Below Standard
หากผู้ขายปรับปรุงดีขึ้น ในระหว่าง อยู่ในระดับ Below Standard

หากผู้ขายปรับปรุงดีขึ้น ในระหว่าง อยู่ในระดับ Below Standard

ถ้าเกิน 3 เดือนไปแล้ว คุณยังไม่หลุดจากระดับ Below Standard แต่ว่ามี Defect Rate ลดลง ทาง eBay ก็จะผ่อนผันให้ผู้ขาย ขายต่อไปได้เรื่อย ๆ เพื่อให้เวลาปรับตัว ไม่ได้คาดโทษถึงขนาด Suspended Account (โดนแบนบัญชีถาวร)

หากผู้ขายไม่มีการปรับปรุง และยังคงมี Defect Rate สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แต่ถ้าเกิน 3 เดือนไปแล้ว ผู้ขายไม่มีการปรับปรุง คือยังคงมี Defect Rate สูงอย่างต่อเนื่อง หรือสูงขึ้นเรื่อย ๆ (เพราะมีแต่ Negative Transactions เข้ามา ไม่ยอมแก้ปัญหา ไม่ยอมปรับปรุง) กรณีนี้จะมีบทลงโทษขั้นพื้นฐาน คือ ขอ Selling Limit เพิ่มไม่ได้ อาจโดน Hold เงินบางส่วน ฯลฯ จนกว่าจะติด ​Below Standard เกิน 1 ปี ถึงจะโดนห้ามขายของ แต่ยังซื้อของได้ เรียกว่า Restricted (ยังไม่ใช่ Suspended นะคะ เพราะ Suspended จะทั้งซื้อ และขายไม่ได้เลย)

หากผู้ขายไม่มีการปรับปรุง และยังคงมี Defect Rate สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เริ่มต้นแก้ไข BSTD จาก Region ที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริง

เริ่มต้นแก้ไข BSTD จาก Region ที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริง

หากต้องการแก้ไข Below Standard ต้องสังเกตด้วยว่า Region ไหน ที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของ Below Standard ซึ่งคุณต้องเริ่มแก้ไขจาก Region นั้นก่อนเป็นอันดับแรก เพราะระบบของ eBay จะไม่มีการนำ Transaction ของ Region ต่างกันมาคำนวณปนกัน

Start Selling on eBay