Auction-Style Listing คืออะไร ?

Auction-Style Listing หรือ (Online Auction Format) หมายถึง การลงขายแบบเปิดประมูล (ซื้อขายด้วยวิธีประมูลทางออนไลน์) ซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานในการขายสินค้าบน eBay ซึ่งการลงขายด้วยวิธีนี้ ผู้ขายจะสามารถกำหนดระยะเวลาการเปิดประมูล เช่น 5 วัน หรือ 7 วัน และเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อเสนอราคาประมูลเข้ามาในช่วงนี้ เมื่อครบกำหนดปิดประมูลแล้ว ผู้ขายจะต้องขายสินค้าให้กับผู้ที่เสนอราคาประมูลไว้สูงสุด (Highest Bidder)


Start Selling on eBay

Auction-Style Listing คืออะไร ?