การเลือกสินค้ามาขายบน eBay ต้องดูจากอะไร ?

การจะเป็นผู้ขายที่ดีบนอีเบย์ สิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกสินค้ามาขายให้ตรงกับความต้องการของตลาด และคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การเลือกสินค้ามาขายบน eBay ต้องดูจากอะไร ?
การเลือกสินค้ามาขายบน eBay ต้องดูจากอะไร ?

  1. ประเทศของกลุ่มลูกค้าของคุณคือประเทศอะไร ?
  2. กฎระเบียบของ eBay Site ประเทศนั้น ๆ เป็นอย่างไร ?
  3. ฤดูกาล และสภาพอากาศต่าง ๆ ตรงกับช่วงไหน ?
  4. เทศกาล และวันสำคัญของประเทศกลุ่มลูกค้ามีอะไรบ้าง ?
  5. กระแสเทรนด์ แฟชั่น และความนิยมในช่วงนั้น ๆ เป็นอย่างไร ?


หากคุณลงมือศึกษาตลาดด้วยตัวคุณเองตามปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นนี้ เราเชื่อว่าคุณจะสามารถเลือกสินค้ามาขายได้ตรงใจผู้ซื้ออย่างแน่นอน

Start Selling on eBay