เมื่อคุณพบปัญหาจากการ Upload Tracking

1. ตรวจสอบกับ Carriers ว่าสินค้าล็อตนี้เกิดการสูญหายหรือไม่ สูญหายตอนไหน สินค้าที่ส่งออกไปในช่วงนั้นมีปัญหาเหมือนกันทั้งหมดเลยหรือเปล่า หากเกิดปัญหาขึ้นจาก Carriers จริง คุณควรขอเอกสารการดูแลรับผิดชอบจาก Carriers เพื่อเคลมประกัน

เมื่อคุณพบปัญหาจากการ Upload Tracking
เมื่อคุณพบปัญหาจากการ Upload Tracking

เมื่อคุณพบปัญหาจากการ Upload Tracking

2. ตรวจสอบว่าสินค้าที่คุณขาย มีปัญหาในการจัดส่งหรือไม่ เช่น เป็นสิ่งที่ห้ามส่งทางไปรษณีย์ จึงตีกลับ เช่น แบตเตอรี่ หรือ ของเหลว

3. ตรวจสอบการทำงานของตัวเอง
- เลือก Carrier ในระบบของ eBay ถูกต้องหรือไม่
- กรอกเลข Tracking ถูกต้องหรือไม่
- มีสินค้าตกค้างอยู่ที่คุณ (ลืมส่งออกไป) หรือไม่
- ตรวจสอบว่านับ Handling Time ถูกต้องหรือไม่


Start Selling on eBay