การเปิดประมูลสินค้าแบบ Reserve Price คืออะไร ?

สำหรับผู้ขายบน eBay ที่เลือกขายสินค้าในรูปแบบของการประมูล “Auction” และเริ่มตั้งราคาประมูลที่ต่ำเอาไว้ก่อน เพื่อดึงดูดใจลูกค้า ในกรณีนี้ไม่ว่าราคาที่ปิดประมูลจะสูง หรือ ต่ำแค่ไหน ผู้ขายก็จำเป็นต้องขายสินค้าให้กับผู้ที่ชนะการประมูล ยกเว้นแต่ผู้ขายได้ทำการตั้ง Reserve Price ไว้ ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดที่ยินดีจะขายไว้ก่อนล่วงหน้า

การเปิดประมูลสินค้าแบบ Reserve Price คืออะไร ?
การตั้งค่า Reserve Price เหมาะกับสินค้าประเภทไหน ?

การตั้งค่า Reserve Price เหมาะกับสินค้าประเภทไหน ?

การตั้งค่า Reserve Price เหมาะกับการลงประมูลสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง ซึ่งถ้ามีการปิดประมูลในราคาต่ำกว่าที่คุณตั้งเอาไว้ ผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะขายหรือไม่ขายสินค้าก็ได้โดยไม่ผิดกฎอะไร แต่ถ้าหากผู้ขายไม่ได้ตั้งค่า Reserve Price เอาไว้ตั้งแต่แรก แล้วมาขอยกเลิกการขายในภายหลัง เพราะไม่พอใจกับราคาที่ต้องขายออกไป จะนับว่าเป็นข้อบกพร่องของผู้ขายจนกลายเป็น Defect ประเภท Seller - Initiated Transaction Cancellation และส่งผลให้สถานะของผู้ขายตกไปอยู่ในระดับ Below Standard ได้

การตั้งค่า Reserve Price เสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

การใช้งานฟีเจอร์ Reserve Price จะมีค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งไม่ว่าสินค้าของคุณจะขายได้หรือไม่ ก็จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

  • ราคา Reserve Price ตั้งแต่ USD 0.01 - 74.99 เสียค่าธรรมเนียมในการใช้ฟีเจอร์แบบเหมาจ่าย USD 3.00
     
  • ราคา Reserve Price USD 75.00 ขึ้นไป เสียค่าธรรมเนียมในการใช้ฟีเจอร์ 4% ของราคา Reserve Price แต่ไม่เกิน USD 100.00


Start Selling on eBay

การตั้งค่า Reserve Price เสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?