Seller Level คืออะไรและแบ่งออกได้เป็นกี่ระดับ ?

ในทุก ๆ เดือน eBay จะมีการประเมิน “ระดับความสามารถของผู้ขาย” (Seller Performance Standard) เพื่อใช้วัดคุณภาพการบริการ และความใส่ใจลูกค้า รวมถึงการจัดส่งที่รวดเร็ว ตรงเวลาตามที่ตกลงกับผู้ซื้อ คำนวณจากจำนวน Transaction แบ่งตามประเทศของผู้ซื้อ (Ship-to Country) ทั้งหมด 4 เขต (Region) โดย Seller Level จะมีทั้งหมด 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

Seller Level คืออะไรและแบ่งออกได้เป็นกี่ระดับ ?
1. Above Standard

1. Above Standard

เมื่อเริ่มต้นเปิดบัญชี ผู้ขายจะได้อยู่ในระดับ Above Standard เป็นระดับที่มีมาตรฐานการขาย รวมถึงการบริการอยู่ในเกณฑ์ดี และถ้าหากรักษา และพัฒนามาตรฐานการขายสินค้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็จะถูกเลื่อนไปอยู่ในระดับ Top-Rated

2. Top-Rated Seller

Top-Rated Seller เป็นผู้ขายที่มียอดขายถึงเกณฑ์ มีมาตรฐานการขาย รวมถึงการบริการลูกค้า ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว ตรงตามเวลาที่ตกลงต่อผู้ซื้อ

2. Top-Rated Seller
3. Below Standard

3. Below Standard

Below Standard เป็นระดับที่มี Defect Rate เกิน 2% หรือ มี Case Closed without Seller Resolution เกิน 0.3% ( 3 เคส : 1,000 ออร์เดอร์) ซึ่งผู้ขายจะต้องปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงวิธีขนส่ง และการดูแลผู้ซื้อให้ดีขึ้นมากกว่านี้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีป้องกันไม่ให้ Seller Performance ตกไปอยู่ในระดับ Below Standard

Start Selling on eBay