หากระดับ Seller Level ตกไปอยู่ในระดับ Below Standard

1. Search Ranking ของ Listing จะลดน้อยลง 20 - 50% ส่งผลให้ยอดขายตก

2. อัตราค่า Final Value Fee จะสูงขึ้นอีก 4%*

3. เปิด Account ใหม่ไม่ได้ และไม่สามารถขอ Selling Limit เพิ่มได้

หากระดับ Seller Level ตกไปอยู่ในระดับ Below Standard
หากระดับ Seller Level ตกไปอยู่ในระดับ Below Standard

หากระดับ Seller Level ตกไปอยู่ในระดับ Below Standard

4. ถ้าตกไปอยู่ในระดับ BSTD นานเกิน 60 วัน ผู้ขายที่มีร้านใหญ่ (Premium Anchor, Enterprise Store) จะถูก Downgrade เป็น Basic Store

5. ถ้าตกไปอยู่ในระดับ BSTD นานเกิน 3 เดือน และไม่มีวี่แววที่จะดีขึ้น จะเริ่มโดนลด Selling Limit (ทำให้แก้ไขยากขึ้น)

6. ถ้าตกไปอยู่ในระดับ BSTD นานเกิน 1 ปี จะโดน Restricted (ห้ามขายสินค้า และซื้อได้อย่างเดียว)


Start Selling on eBay