อะไรคือสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ Seller Level ?

สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ Seller Level จะประกอบไปด้วย Defect Rate, Case Closed Without Seller Resolution และ Late Shipment Rate

โดยบัญชีผู้ขายที่สุขภาพดีจะต้องมี
- Defect Rate ไม่เกิน 2% หรือไม่เกิน 4 Buyers
- Case Closed Without Seller Resolution ไม่เกิน 0.3%
- Late Shipment Rate ไม่เกิน 7%

อะไรคือสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ Seller Level ?
ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการให้ Seller Level ตกไปอยู่ในระดับ Below Standard คุณจำเป็นต้อง

ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการให้ Seller Level ตกไปอยู่ในระดับ Below Standard คุณจำเป็นต้อง

  • ตรวจสอบสถานะ Seller Level ทุกวันที่ 20 และแก้ไขสถานการณ์ให้เร็วที่สุดภายในวันที่ 30 ของเดือนนั้น
  • ลด Defect Rate โดยไม่ยกเลิกออเดอร์เพราะสินค้าหมด (ไม่ Cancel Orders due to Out-of-stock) และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากเคสให้เร็วที่สุด ภายใน 3 วันทำการ โดยคำนึงถึงผลระยะยาว ถ้าหากคืนเงินเต็มจำนวนไปแล้ว ท่านสามารถขอลบ Negative Feedback จากทีม Customer Service ได้ด้วย โดยติดต่อ 001-800-441-8105
  • จัดส่งสินค้าแบบมี Tracking และมี A-scan within Handling Time จะสามารถช่วยป้องกัน Late Shipment ได้


Start Selling on eBay