สำหรับผู้ขายที่มีการลงขายสินค้าด้วยวิธี Forward- Deployed หมายถึง

มี Item Location และโกดังสินค้า (Warehouse) อยู่ในประเทศปลายทางเพื่อจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อในประเทศนั้น ๆ ท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดส่งของอีเบย์ เรื่อง Warehouse Service Standard for Forward-Deployed Inventory คือผู้ขายต้องมี Handling Time ภายใน 2 วัน หรือน้อยกว่านั้น และมีระยะเวลาที่คาดว่าของจะส่งไปถึงลูกค้า (Estimated Delivery Date: EDD) ภายใน 3 - 6 วัน หรือน้อยกว่า โดย เมื่อนับรวมระยะเวลา Handling Time และ ระยะเวลา EDD (รวมเรียกว่า End-to-End Delivery) แล้วต้องไม่เกิน 5 - 8 วันขึ้นอยู่กับโกดังของท่านตั้งอยู่ในประเทศใด (ดูได้จากตารางด้านล่าง) และหากไม่ผ่านมาตรฐานนี้อาจทำให้บัญชีถูกลด Selling Limit ลง

สำหรับผู้ขายที่มีการลงขายสินค้าด้วยวิธี Forward- Deployed หมายถึง
นโยบายนี้ประกาศใช้แล้วกับผู้ขายที่มีการขายสินค้า ด้วยวิธี Forward-Deployed

นโยบายนี้ประกาศใช้แล้วกับผู้ขายที่มีการขายสินค้า ด้วยวิธี Forward-Deployed

ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย หลังจากนี้จะขยายไปยังเยอรมนี และฝรั่งเศสต่อไปสำหรับการจัดส่งสินค้าภายในสหราชอาณาจักร ทุกบริการของ UK Royal Mail มีการลงทะเบียน ผู้จึงจำเป็นต้องอัพโหลดเลข Tracking ในระบบอีเบย์

มี Forward-Deployed & Warehouse Inventory
ในประเทศ
Handling Time Transit Time End-to-End Delivery
(ระยะจากชำระเงินจนสินค้าถึงมือลูกค้า)
United States 1 วัน 5 วัน 6 วันทำการ
United Kingdom 2 วัน 3 วัน 5 วันทำการ
Australia 2 วัน 6 วัน 8 วันทำการ

 

อ่านเพิ่มเติมเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ที่ https://sellercentre.ebay.com.sg/shipping-and-returns/sea-shipping-policies/warehouse-service-standard

Start Selling on eBay