ทำความเข้าใจกับนโยบายใหม่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า  เพื่อให้การขายสินค้าของคุณสอดคล้องกับนโยบาย “Unsatisfactory Delivery Rate” ดังต่อไปนี้

ทำความเข้าใจกับนโยบายใหม่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า
ทำความเข้าใจกับนโยบายใหม่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า

ทำความเข้าใจกับนโยบายใหม่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า

1. คุณจำเป็นต้องมี A-Scan Within Handling Time และ D-Scan Within EDD กับสินค้าทุกชิ้น ทั้งสินค้าที่ส่งไปยังลูกค้าในต่างประเทศ (Cross Border) และสินค้าที่ส่งจากโกดังในประเทศปลายทางของลูกค้า (Forward-Deployed) เนื่องจาก
ออเดอร์ที่มีทั้ง A-Scan Within Handling Time และ D-Scan Within EDD จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนำมาคำนวณ


2. พยายามลดโอกาสที่ลูกค้าจะเปิดเคส INR (Item Not Received) ด้วยการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าก่อนกำหนด EDD เนื่องจากลูกค้าจะสามารถเปิดเคส INR ได้ก็ต่อเมื่อลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้า และเกินกำหนดของ EDD มาแล้ว ดังนั้นสินค้าที่ไปถึงมือลูกค้าก่อนกำหนด EDD อีเบย์จะไม่นำออเดอร์เหล่านั้นมาคำนวณ

Start Selling on eBay