เคล็ดลับการตั้งชื่อสินค้า (Title) สำหรับผู้ขายมือใหม่

สำหรับผู้ขายมือใหม่หลาย ๆ ท่านที่กำลังทดลองขายสินค้าบน eBay 
ในช่วงแรก ๆ วันนี้ เรามีเคล็ดลับการตั้งชื่อสินค้า (Title) ที่จะช่วยให้ผู้ขายขายสินค้าได้ง่ายขึ้น

เคล็ดลับการตั้งชื่อสินค้า (Title) สำหรับผู้ขายมือใหม่
การตั้งชื่อสินค้า (Title) บน eBay

การตั้งชื่อสินค้า (Title) บน eBay

ผู้ขายสามารถใส่ Keyword ที่นิยมใช้เรียก หรือ ค้นหาสินค้าชนิดนั้น ๆ
โดยอาจจะดูว่าในตลาด หรือ ใน Sold Listings เขาเรียกสินค้าประเภทนี้ว่าอะไร
และมีกลุ่มคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง 

ลองคิดว่าคุณเป็นผู้ซื้อ คุณจะค้นหาสิ่งนี้ด้วยคำว่าอะไร ที่สำคัญคือ ควรระบุยี่ห้อ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ขนาด ปีที่ผลิต สี ชื่อรุ่น และรายละเอียดที่สำคัญ ๆ ไว้ด้วย
เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ซื้อค้นหา และเจอสินค้าของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ eBay ได้ปรับระบบการจัดเรียงรายการสินค้า โดยเพิ่มความสำคัญ
ให้กับ Item Specifics มากกว่า Description ดังนั้นถ้าอยากให้ผู้ซื้อค้นหาสินค้า
ของคุณได้ง่ายขึ้นก็ควรใส่ Item Specifics ให้ละเอียดที่สุด เพราะในส่วนของ
Description มักจะใช้ในการบอกตำหนิของสินค้ามากกว่า

Start Selling on eBay