คำศัพท์สำคัญเรื่องการขนส่ง "Shipping Keywords”

ผู้ขายมือใหม่เคยสงสัยกันไหมว่า “คำศัพท์” ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ eBay นั้น แปลว่าอะไร หรือ มีความหมายว่าอะไรบ้าง ?

คำศัพท์สำคัญเรื่องการขนส่ง Shipping Keywords
A-Scan : Acceptance Scan

A-Scan : Acceptance Scan

ผู้ขนส่ง (Carrier) สแกนรับพัสดุเข้าระบบ

D-Scan Delivery Scan

การสแกนเพื่อยืนยันว่า พัสดุส่งถึงมือผู้รับแล้ว

D-Scan Delivery Scan
Handling Time

Handling Time

ระยะเวลาที่ผู้ขายใช้เตรียมพัสดุเพื่อจัดส่ง นับตั้งแต่ลูกค้าชำระเงิน การหีบห่อพัสดุ จนถึงการได้รับ A-Scan

EDD Estimated Delivery Date

ช่วงเวลาคาดการณ์ว่าพัสดุจะไปถึงมือลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่ง ถ้ายังไม่ถึง EDD ลูกค้าจะเปิด INR ไม่ได้

EDD Estimated Delivery Date
CBT Cross-Border

CBT Cross-Border

การซื้อขายข้ามประเทศ หมายถึงการที่ Item Location กับ Buyer Country อยู่คนละประเทศกัน

Forward-Deployed

การซื้อขายโดยจัดส่งจากโกดังที่อยู่ในประเทศปลายทาง  หมายถึง Item Location กับ Buyer Country อยู่ประเทศเดียวกัน  เช่น Item Location อยู่ใน USA จัดส่งของให้กับลูกค้าใน USA

Start Selling on eBay

Forward-Deployed