การขายสินค้าบน eBay ต้องเข้าไปตั้งค่า Automatic Payment Method ให้ครบถ้วน

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ผู้ขายที่เปิดบัญชี Seller Account ใหม่ จำเป็นต้องมีบัตรเครดิต/บัตรเดบิต วางไว้ในระบบ eBay เพื่อชำระค่าธรรมเนียมแบบอัตโนมัติ (Automatic Payment Method) ซึ่งถ้าคุณไม่ได้วางบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ไว้ในระบบของ eBay คุณอาจพบปัญหาว่าไม่สามารถลงขายสินค้าได้ (Cannot List Item) หรือ แก้ไขรายละเอียดสินค้าไม่ได้ (Cannot Revise Listing) หรือ ถูก Suspended ชั่วคราว โดยหนึ่งในวิธีแก้ไข คือ ให้ลองตรวจสอบว่าท่านได้ทำการเพิ่มข้อมูล Automatic Payment Method ไปแล้วหรือยัง แต่ถ้าหากโดน Suspended ชั่วคราวไปแล้ว คุณต้องรีบติดต่อ  eBay Customer Service เพื่อยืนยันตัวตน กด 001-800-441-8105 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตามเวลาราชการ

การขายสินค้าบน eBay ต้องเข้าไปตั้งค่า Automatic Payment Method ให้ครบถ้วน
การขายสินค้าบน eBay ต้องเข้าไปตั้งค่า Automatic Payment Method ให้ครบถ้วน

การขายสินค้าบน eBay ต้องเข้าไปตั้งค่า Automatic Payment Method ให้ครบถ้วน

1. เข้าไปที่ My eBay และกดแถบ Account
2. ตรงหัวข้อ Payment methods for Seller Fees แล้วกด Change automatic payment method
3. เลือกตั้งค่า Payment method ได้ตามต้องการทั้งจากบัตรเครดิต/เดบิต หรือ PayPal
4. กด Set up automatic payments

อ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ >>>>> https://ebay.to/2Jlzq2m

Start Selling on eBay