ลักษณะของ Listing ที่ดีที่มีส่วนช่วยให้ Listing ของคุณติด Search : Best Match ได้ง่ายขึ้น

1. ในกรณีที่คุณมีสินค้าที่เหมือน ๆ กัน และคุณมีใน Stock หลาย ๆ ชิ้น eBay แนะนำให้คุณลงขายแบบ Multi-quantity Listing ซึ่งจะกำหนดราคาขายแบบตายตัว

 

ลักษณะของ Listing ที่ดีที่มีส่วนช่วยให้ Listing ของคุณติด Search : Best Match ได้ง่ายขึ้น
ลักษณะของ Listing ที่ดีที่มีส่วนช่วยให้ Listing ของคุณติด Search : Best Match ได้ง่ายขึ้น

2. ในกรณีที่คุณมีสินค้าที่คล้ายกัน เช่น รองเท้าแบบเดียวกันแต่มีหลายสี หลายขนาด และมีหลายชิ้น ให้คุณลงขายสินค้าแบบ Variations ซึ่งสามารถรองรับได้ถึง 250 Variations และสะสมยอด Sold History ไว้ใน Listing เดียวกันทั้งหมด ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการติด Search : Best Match ได้เป็นอย่างดี

3. ในกรณีที่คุณมีสินค้าในกลุ่มอะไหล่รถยนต์ ควรใช้ Listing แบบ Parts Compatibility List ซึ่งสามารถใส่ข้อมูลใน Title ได้ว่าอะไหล่นั้น ๆ ใช้กับรถรุ่นใดได้บ้าง

ลักษณะของ Listing ที่ดีที่มีส่วนช่วยให้ Listing ของคุณติด Search : Best Match ได้ง่ายขึ้น
คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Listing ที่เข้าข่ายเป็น Duplicate Listing

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Listing ที่เข้าข่ายเป็น Duplicate Listing

  1. อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Listing ที่เข้าข่ายเป็น Duplicate Listing” ได้ที่นี่ (Listing ที่เข้าข่ายเป็น Duplicate Listing)
     
  2. อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Duplicate Listings Policy”
     
  3. สามารถใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ Duplicate Listings (ซึ่งสามารถค้นหา Duplicate Listings เจอประมาณ 80-90%) "Search Duplicate Listing"