วิธีการใช้งาน eBay SEAPaSS แบบรวมหลายบัญชี

ถ้าคุณมีบัญชี eBay ID หลายบัญชี ซึ่งได้รับการ Add Account เข้ามารวมใน SEAPaSS Master Account เดียวกันแล้ว  คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงรายการ Paid Orders ของบัญชีใดบ้าง โดยคลิกเลือกที่ Icon รูปคนตรงมุมขวาบนของหน้าจอ  


(ผู้ขายจำเป็นต้อง Add Accounts เข้าไปก่อน ซึ่งถ้าในระบบมีหลายบัญชีแล้ว จึงจะปรากฏ Icon ขึ้นมาดังภาพ)

วิธีการใช้งาน eBay SEAPaSS แบบรวมหลายบัญชี
วิธีการใช้งาน eBay SEAPaSS หลายบัญชี

วิธีการใช้งาน eBay SEAPaSS หลายบัญชี

ในกรณีที่มีบัญชี eBay เพียงบัญชีเดียว ถ้าคุณไม่ได้ Add Account (เพิ่มบัญชีเข้าไป) จะแสดงผลแค่ชื่อบัญชี eBay ที่คุณใช้งานอยู่เท่านั้น

Register SEAPaSS here