ข้อควรระวังเกี่ยวกับการระบุ Items Location ที่คลาดเคลื่อน

สำหรับการระบุ Item Location คุณไม่ควรระบุว่าอยู่ในประเทศหนึ่ง แต่ส่งออกจากอีกประเทศหนึ่ง เพราะอาจเข้าข่าย Item Location Misrepresentation ตัวอย่างเช่น ระบุ Items Location อยู่ในประเทศไทย แต่ส่งของออกจากประเทศจีน

เพราะถ้าหากทางอีเบย์ตรวจสอบพบ ปัญหาที่ตามมาก็คือจะทำให้ Traffic ของคุณลดน้อยลง และอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ อันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลใน Listing ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น เคส SNAD (Item Significantly Not As Described), Return Disputes หรือ Return Address Mismatch

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการระบุ Items Location ที่คลาดเคลื่อน
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการระบุ Items Location ที่คลาดเคลื่อน

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการระบุ Items Location ที่คลาดเคลื่อน

และถ้าหากคุณมีเปอร์เซ็นต์ SNAD สูง (Service Metrics - SNAD มีปัญหามาก) อาจทำให้คุณโดนเรียกเก็บ Final Value Fee เพิ่มขึ้นสูงถึง 4% ทางที่ดีคุณจะต้องไม่ละเลย และให้ความสำคัญกับเรื่องการระบุ Item Location ให้ถูกต้องเป็นอันดับต้น ๆ

Start Selling on eBay