วิธีการพิมพ์ Packing Slip

คุณสามารถสั่งพิมพ์ Packing Slip ได้โดยคลิกเลือกที่เมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นปุ่ม 3 จุดแนวตั้ง (ที่อยู่ในหน้า Label Printed) จากนั้นคลิกเลือก Print Packing Slip เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสั่งพิมพ์ Packing Slip

Register SEAPaSS here

วิธีการพิมพ์ Packing Slip