เทคนิคพูดคุยหาทางออกเพื่อลดปัญหาด้านการขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อร้องเรียนเข้ามาว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้า หรือรอนานเกินกำหนด EDD (Estimated Delivery Date) แล้ว  แต่ยังไม่ได้รับสินค้า ผู้ขายต้องไม่เพิกเฉยกับข้อความที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาเหล่านั้น และควรตอบข้อความกลับไปเพื่อเจรจาหาทางออกกันก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเคสที่จะส่งผลต่อสถานะบัญชี (Account Health) และระดับความน่าเชื่อถือของคุณ

เทคนิคพูดคุยหาทางออกเพื่อลดปัญหาด้านการขาย
หากผู้ซื้อเขียนข้อความติดต่อเข้ามาทาง eBay M2M เพื่อให้คุณช่วยแก้ไขปัญหา

หากผู้ซื้อเขียนข้อความติดต่อเข้ามาทาง eBay M2M เพื่อให้คุณช่วยแก้ไขปัญหา

คุณควรต้องรีบแก้ปัญหานั้นอย่างเร่งด่วน ภายใน 2 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเคส หรือการยกระดับเคส ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับความน่าเชื่อถือของผู้ขายลดลง ซึ่งถ้าหากผู้ขายมีเคสเปิดค้างเป็นปริมาณมาก อาจทำให้สถานะบัญชีตกต่ำลง กระทบต่อ search ranking ที่ถดถอยได้