เมื่อคุณกด Mark as Shipped

ระบบ SEAPaSS จะทำการ Upload Tracking เข้าสู่ My eBay โดยอัตโนมัติ   ดังนั้น บนหน้าจอ SEAPaSS คุณจะเห็นว่า  Item จะย้ายไปอยู่ในหน้า “In Transit” และจะไม่แสดงคำสั่ง Print Label ให้คุณเห็นอีก (ไม่มีเมนู Print Label)

ซึ่งถ้าหากต้องการพิมพ์ Label เลขเดิม (เลขเดียวกับใน Tracking Number ที่อัพโหลดขึ้นไปแล้ว) ซ้ำออกมาเป็นกระดาษชิ้นใหม่  คุณจำเป็นต้องเข้าไปดูไฟล์ PDF ของ Label ชิ้นนั้น ที่คุณได้รับมาในโฟลเดอร์ Downloads เท่านั้น  และห้ามดัดแปลง SEAPaSS Labels โดยเด็ดขาด

เมื่อคุณกด Mark as Shipped
หมายเหตุ :

หมายเหตุ :

ถ้าหากคุณย้าย Item ของคุณกลับไปไว้ใน New อีกครั้ง เพื่อต้องการที่จะเริ่มต้นกระบวนการสร้าง Label ใหม่ทั้งหมด คุณจะได้รับ Tracking Number ชุดใหม่มาทดแทนชุดเก่าแบบยกชุด และต้องทำการ Mark as Shipped ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

Register SEAPaSS here