การใช้งาน eBay SEAPaSS มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

การใช้โปรแกรม eBay SEAPaSS ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียมใด ๆ

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ “อีเบย์ ประเทศไทย” และ “อีเบย์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้“ มุ่งเน้นเพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขาย ช่วยให้ผู้ขายบน eBay สามารถจัดการแพ็คของได้รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลงไป และมีเวลามากขึ้นในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า พร้อมทั้งหาสินค้าใหม่ ๆ มาลงขายได้มากขึ้น

ทั้งนี้ผู้ขายที่ใช้ eBay SEAPaSS สามารถชำระค่าส่งพัสดุได้ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ ตามน้ำหนักจริงของพัสดุ และวิธีการส่งที่ผู้ขายเลือกส่งพัสดุชิ้นนั้น ๆ   หรือหากใช้บริการจาก Carriers เจ้าอื่นๆ (ในอนาคต) ก็สามารถชำระตรงได้ที่ Carriers เจ้านั้นๆ

Register SEAPaSS here

การใช้งาน eBay SEAPaSS มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?