ข้อควรปฏิบัติสำหรับวิธีจัดส่งสินค้า

การขายสินค้าบนอีเบย์ให้ประสบความสำเร็จ คุณจะต้องทำตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า เพื่อให้การขายเป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อควรปฏิบัติสำหรับวิธีจัดส่งสินค้า
ส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว ได้รับ A-Scan ภายใน Handling Time

ส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว ได้รับ A-Scan ภายใน Handling Time


ส่งสินค้าภายใน Handling Time ที่คุณตั้งไว้ และต้องได้รับ A-Scan ภายใน Handling Time ที่กำหนด จะช่วยป้องกัน late shipment

พยายามเป็น eTRS (Top Rated Seller) โดยส่งสินค้าแบบมี A-Scan ให้มากกว่า 95%


ควรส่งสินค้าแบบมี A-Scan และอัพโหลด Tracking Number ให้ทันภายใน Handling Time ซึ่งตัดที่เวลาเที่ยงคืนตาม Item Location ของสินค้า (เช่น สินค้าที่มี Item Location in Thailand จะ cut-off ที่เวลาเที่ยงคืนในไทย  แต่หากสินค้านั้นมี Item Location อยู่ที่ประเทศอื่นๆ ก็จะ cut-off ณ เที่ยงคืน ของเวลาท้องถิ่น)

พยายามเป็น eTRS (Top Rated Seller) โดยส่งสินค้าแบบมี A-Scan ให้มากกว่า 95%
มีสต็อกสินค้าพร้อมส่งทันที

มีสต็อกสินค้าพร้อมส่งทันที

มีสต็อกสินค้า พร้อมส่งทันทีที่มีออเดอร์ ไม่ควรขายสินค้าที่คุณไม่มีสต็อก เพราะเสี่ยงต่อบัญชีผู้ขายของคุณ    *การยกเลิกการขายเพราะไม่มีสต็อก (cancel order: out of stock) จะทำให้เกิดเป็น defect rate

เลือก Shipping Options ให้ถูกต้อง
และคุณสามารถทำได้จริง เช่น “Economy Shipping From Outside of USA (11 - 23 Days)”

เลือก Shipping Options ให้ถูกต้อง
Block ประเทศที่มักพบปัญหาในการจัดส่ง

Block ประเทศที่มักพบปัญหาในการจัดส่ง หรือ จัดส่งแบบที่เหมาะสม เช่น
- Canada ควรส่งแบบ Express เท่านั้น เพราะไปรษณีย์แคนาดา (Canadian Post) ไม่มีการสแกนพัสดุจากต่างประเทศ
- Australia ถ้าส่งแบบ DHLeCommerce Packet Plus / ePacket Thailand Post จึงจะมี D-Scan ถ้าส่งแบบ ปณท. ลงทะเบียน จะไม่มี D-Scan
- Brazil, Chile, Peru, Morocco, Mexico, Mauritius เป็นประเทศที่อาจเกิดปัญหาด้านการจัดส่งได้ง่าย เช่น พัสดุสูญหาย การส่งล้าช้า หรือ ไม่มี Zip Code ที่ทำให้ยืนยัน D-Scan ได้

Start Selling on eBay