ถ้าส่งสินค้าด้วยไปรษณีย์ไทย เราจะได้รับ A-scan เมื่อ ไหร่ ?

สำหรับผู้ขายที่ส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย และเลือกใช้บริการแบบมี Tracking Number เช่น บริการลงทะเบียน หรือ ePacket เป็นต้น เมื่อไปส่งสินค้าที่ที่ทำการไปรษณีย์ไทยแล้ว พัสดุของท่านจะได้รับ Ascan (Acceptance Scan) ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ ปณท. ได้ทำการสแกนรับพัสดุเข้าระบบขนส่งจริง ๆ ซึ่งสถานะการติดตามพัสดุจะขึ้นเป็น Time Stamp ว่ารับเข้าระบบที่ไหน เวลาใด โดยขั้นตอนนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อใกล้เวลาปิดถุงไปรษณีย์จริง ๆ เช่น บางสาขาจะทำการสแกนที่สาขานั้นเลย แต่บางสาขาสแกนที่สุวรรณภูมิ (การสแกนที่เคาน์เตอร์บริการขณะชำระเงินนั้น ไม่นับเป็น AScan)

ถ้าส่งสินค้าด้วยไปรษณีย์ไทย เราจะได้รับ A-scan เมื่อ ไหร่ ?
ถ้าส่งสินค้าด้วยไปรษณีย์ไทย เราจะได้รับ A-scan เมื่อ ไหร่ ?


ดังนั้น การได้รับ A-scan จากที่ทำการไปรษณีย์แต่ละสาขา อาจใช้เวลาไม่เท่ากัน โดยผู้ขายควรสังเกตด้วยว่าสาขาของที่ทำการฯ ที่ท่านส่งใช้เวลาเท่าใด (กี่วัน) จึงจะมี A-scan ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการคำนวณเวลาตั้งค่า Handling Time

Register SEAPaSS here