วิธีการสมัครใช้งาน eBay Seller Hub

  1. Login เข้าสู่บัญชีผู้ขายของคุณบนเว็บไซต์ eBay.com
     
  2. พิมพ์คำว่า Seller Hub eBay ในช่อง URL Bar จะสามารถเปิดใช้งานได้ทันที

วิธีการสมัครใช้งาน eBay Seller Hub
วิธีการเข้าใช้งาน eBay Seller Hub

วิธีการเข้าใช้งาน eBay Seller Hub

หลังจากที่คุณสมัครใช้งาน eBay Seller Hub เป็นครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว ในครั้งต่อ ๆ ไปสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย ๆ
ด้วยการกดที่ My eBay > Selling

หากผู้ขายท่านใดสนใจ สามารถสมัครใช้งาน eBay Seller Hub ได้ที่นี่ www.ebay.com/sellerhub

Start Selling on eBay