วิธีป้องกัน และลดการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเคส SNAD Returns

สำหรับวิธีป้องกัน และลดการเกิดเคส Items Significantly Not As Described (SNAD Returns) คุณสามารถตรวจสอบต้นตอของการเกิดเคสได้ที่ Seller Hub > Performance > Service Metrics โดยในนั้นจะระบุ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

  • Missing Parts or Pieces หรือ ชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบ
  • Arrived Damaged หรือ สินค้าชำรุดระหว่างขนส่ง
  • Not Working or Defective หรือ สินค้าใช้การไม่ได้
  • Wrong Item หรือ ส่งสินค้าผิดชิ้น
  • Not as Described หรือ สินค้าไม่ตรงกับที่บรรยายไว้
  • Not Authentic หรือ สินค้าไม่ใช่ของแท้

วิธีป้องกัน และลดการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเคส SNAD Returns
วิธีป้องกัน และลดการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเคส SNAD Returns

วิธีป้องกัน และลดการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเคส SNAD Returns

ซึ่งถ้าคุณพบต้นตอของปัญหาแล้ว คุณควรรีบแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด ไม่ว่าจะเป็น ตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง หีบห่อให้หนาแน่นไม่แตกหักง่าย ใส่ภาพสินค้าให้ครบทุกมุม มีภาพที่เห็นตำหนิของสินค้า บรรยายให้ชัดเจนว่าสินค้าคืออะไร ไม่บรรยายจนเกินจริง เพียงเท่านี้ ก็จะช่วยลดปัญหาที่ก่อให้เกิดเคส SNAD Returns ได้อย่างแน่นอน

Start Selling on eBay